Remont pumpi, armatura i zamena oštećenih delova ventila

 

Uz proizvodnju novih armatura TAMP takođe nudi usluge reparacije i popravke neispravnih armatura.

Prihvatamo poslove reparacije armatura drugih proizvođača nazivnog pritiska do PN 63 i dimenzija do DN 2200. Da bi reparacija bila moguća, bitan uslov je da glavni delovi armature (kućište, poklopac) nisu slomljeni ili teže deformisani. Sve ostale delove prema potrebi možemo proizvesti i zameniti. Pre početka reparacije radimo detaljnu defektažu delova i predviđenih radova te sastavljamo odgovarajuću pisanu dokumentaciju na temelju koje stvaramo ponudu. Kako bismo potvrdili da su radovi obavljeni ispravno, svaka armatura se testira na ispitnoj stanici proizvođača po standardu EN 10266 deo 1 i deo 2. Na osnovu testa izdajemo atest o kvalitetu EN 10204 3.1. U atestu se unose podaci o ugrađenim delovima sa prilogom atesta ugrađenih materijala. Preduzeće je specijalizovano i za remont pumpi i pumpnih agregata i crpnim stanicama za tretman voda kao navodnjavanja ili odvodnjavanja, s remontom kompletne instalacije sa ugrađenim zatvaračima. Do sada smo izvršili kompletan remont na mnogim crpnim stanicama širom Europe. Pumpa pre i posle remonta - Lipac

Remont pumpi ili armatura može produžiti radni vek postojećih instalacija i sprečiti potrebu za opsežnijim investicijama.

TAMP poseduje sredstva i znanja potrebna za obavljanje kvalitetnog remonta armatura koji će omogućiti dugoročno siguran i pouzdan rad instalacija.