OSTALI VENTILI I ARMATURA

TABLASTE USTAVE

Tablaste ustave se upotrebljavaju u melioracionim sistemima, u vodoispustnim i vodozahvatnim sistemima akumulacija, u postrojenjima za tretman voda, hidroelektranama i u drugim oblastima privredne delatnosti. Tablaste ustave nisu podeljene po nazivnim otvorima i nazivnim pritiscima, jer se one prilagođavaju uslovima mesta ugradnje, i njihove dimenzije zavise od dimenzija kanala i visine fluida ispred ustave.

KONTROLNI VENTILI

Kontrolni ventili se upotrebljavaju u postrojenjima za tretman voda, hidroelektranama i u drugim oblastima privredne delatnosti. Kontrolni ventili s plovkom su zaporno regulacioni ventili koji prvenstveno služe za regulisanje nivoa vode u rezervoaru, odnosno za održavanje nivoa vode na potrebnom nivou.

SKUPLJAČI NEČISTOĆA

Skupljači nečistoća se upotrebljavaju u industrijskim cevovodima u privrednim objektima, elektranama, toplanama i vodoprivrednim objektima. Skupljači nečistoća se koriste za sprečavanje prolaza sitnijih stranih tela i raznih nečistoća kroz cevovod. Radi zaštite od oštećenja uređaja kao što su pumpe, armature, merno-regulaciona oprema i drugi uređaji, ispred njih se ugrađuju skupljači nečistoća.

MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOMADI

Montažno - demontažni komadi se upotrebljavaju u cevovodima kao elementi za spajanje. Upotrebom ovih elemenata se olakšava ugradnja cevne armature ili nekog uređaja u cevovod, uz mogućnost podešavanja ugradne dužine u granicama koje omogućava montažno - demontažni komad. Uzdužni kompenzatori se ugrađuju u cevovode radi kompenziranja pomeranja koja su posledica toplotnih i drugih dilatacija. Pored ove funkcije omogućavaju olakšanu ugradnju elemenata u cevovod u granicama raspoloživog pomeranja.

VENTILI ZA NAFTU

Ventili za naftu se upotrebljavaju u naftnoj industriji, rafinerijama, skladištima naftnih derivata, petrohemiji i hemijskoj industriji. Ovi ventili služe kao sigurnosni uređaji na opremi. Odzračni ventili služe za izjednačavanje pritiska u rezervoarima prilikom njihovog punjenja ili pražnjenja, kao i razlike pritiska koje nastaju kao posledica toplotne dilatacije fluida. Ovi ventili potpuno automatski vrše svoju funkciju. Hvatači plamena se ugrađuju u opremu na mestima gde je potrebno sprečiti prolaz eventualnog plamena. Sigurnosni uljni ventil se koristi u naftnoj industriji kao sigurnosni uređaj.