LEPTIRASTI ZATVARAČI ZA NAJRAZLIČITIJE PRIMENE

Leptirasti zatvarači se široko primenjuju u komunalnim objektima vodovoda, kanalizacije i grejanja, u energetskim objektima za proizvodnju pare, tople vode, komprimovanog vazduha i sl., u petrohemijskoj i hemijskoj industriji, brodogradnji i u drugim granama privredne delatnosti.

Leptirasti zatvarači i njihova primena

Leptirasti zatvarači ugrađuju se kako u magistralne, tako i u tehnološke cevovode svuda gde se vodi računa o gubicima energije pri transportu, naročito tečnosti.

Njihova prednost je praktičnost, sigurnost i savršena kontrola protoka fluida. U zatvorenom položaju zapornog tela strujanje radne materije je prekinuto, deonice cevovoda su hermetično razdvojene. U otvorenom položaju zapornog tela obezbeđeno je nesmetano strujanje radne materije uz relativno male gubitke energije.

Naša ponuda obuhvata sledeće vrste leptirastih zatvarača:

• DVOEKSCENTRIČNI
• TROEKSCENTRIČNI

Poštujemo najnovije zahteve EN, 2014/68 EU i drugih standarda, a naše iskustvo u proizvodnji, opremljenost i stručni tim omogućava nam da u ponudu uključimo i proizvodnju leptirastih zatvarača prema posebnim standardima, kao i od željenih materijala.